Wprowadzenie do projektowania konstrukcji 3D w programie CATIA V5 -CAT-01

PLIKI:
Interfejs użytkownika | Part1 |
Szkicownik
Parametryzacja wymiarów - FORMULA
Elementy odniesienia - punkt, linia, płaszczyzna | Przykład |
Moduł Part Design | Szkic | | Ćwiczenie |
Elementy osiowo-symetryczne (Wałek)
Tworzenie złożenia-Assembly Design | Płyta | Podpora | Wałek | Koło | Śruba |
Analiza złożenia - Assembly Analyze | Część 1 | Część 2 | Złożenie |
Zapis konstrukcji - Drafing | Część |
Wprowadzenie do wizualizacji - Photo StudioPLIKI j. angielski:
Sketcher #1
Sketcher #2
Sketcher - correlated dimensions
Part Design #1 | Part Design Exerciste starting sketch
Part Design #2
Axissymmetry object - SHAFT
Drafting | Example part | Draft1.CATPart | Draft2.CATPart