Symaulacja systemu mechtronicznego

Wykłady:
1. Wprowadzenie
2. Równanie Lagrange'a
3. Wyznaczanie transmitancji operatorowej
4. Modelowanie w przestrzeni stanów
5. Redukcja układów, modelowanie regulatora PID


Laboratorium:
L01. Pętla symulacyjna. Rozwiązywanie równań różniczkowych | Plik startowy VI |
Algorytm postępowania metodą ogólną rozwiązywania rownań różniczkowych | Przykład |
Zadanie 1: Rozwiązywanie równań różniczkowych
Zadanie 2: Symulacja pracy silnika prądu stałego
Zadanie 3: Modelowanie przepływu w zbiorniku
Zadanie 4: Modelowanie z wykorzystaniem funkcji transmitancji operatorowej
Zadanie 5: Modelowanie z wykorzystaniem przestrzeni stanów
Zadanie 6: Modelowanie układu regulacji z regulatorem PID
Zadanie 7: Modelowanie zawieszenia pojazdu | Metoda ogólna i model transmitancyjny | Wektor stanu | ZADANIE |


Praca przejściowa

Braccio Arm montażZasoby archiwalne

ZADANIA LABVIEW

EXPRESS VI - szybka budowa aplikacji
Graficzna prezentacja danychZADANIE projekt końcowy
generator.vi (do Zad.8 !) | Uwaga: przed uruchomieniem generatora edytować blok DAQmx Assistant i sprawdzić ustawenia kanałów karty !


MECHATRONIKA

Wykłady:
Wprowadzenie
Opis systemu mechatronicznego
Aktoryka cz.1
Aktoryka cz.2
Sensoryka
Przetwarzanie sygnałów
Charakterystyki obiektów
Elementy układu regulacji
Regulatory
Stabilność układu

Laboratorium:
Lab. 1: Badanie czujnika LVDT
Lab. 2: Instrukcja | Program
Lab. 3: Prezentacja
Lab. 4: Instrukcja | Program
Lab. 5: Instrukcja | Program
Lab. 6: Instrukcja
Lab. 7: Instrukcja | Program

Materiały do ćwiczeń rachunkowych:
Przekształcenie Laplace'a
Elementy algebry bloków
Analiza stabilności


ELEMENTY ANALIZY OBRAZU

Elementy systemu wizyjnego. Akwizycja obrazu w LabVIEW
Konfiguracja systemu
ROI. Wykrywanie krawędzi | Płytka | Wzorzec |
Analiza cząsteczek


Wprowadzenie | mzgs_1.jpg |
Analiza obrazu: L01 | mzgs_analiza.jpg |
Analiza obrazu: L02 | l03cal.png | l03obj.png |
Analiza obrazu: L03 | Materiały do zadania | | Sprawozdanie - szablon |
Analiza obrazu: L04 | Obraz |
Analiza obrazu: L05 | Pakiet obrazów ZIP |
Analiza obrazu: L06 | Pakiet obrazów ZIP |
Analiza obrazu: L07 | Pakiet obrazów ZIP |
Zadanie: | Pakiet obrazów |

| Szablon sprawozdania |

Dodatkowe materiały: Cezary Bołdak, Cyfrowe Przetwarzanie Obrazów


KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE EKSPERYMENTU

Wykłady:
W01
W02
W03
W04
W05
W06

Laboratorium:
Lab. 1: Programowanie pomiaru sygnału analogowego
Lab. 2: Badanie charakterystyk sygnału. | Plik VI |
Lab. 3: Analiza drgań belki utwierdzonej
Lab. 5: Signal Express: akwizycja i przetwarzania sygnałów z enkodera inkrementalnego


PRACA PRZEJŚCIOWA

Formatka projektu
ZADANIA PROJEKTOWE --> aktualny pakiet zadań


LabVIEW materiały dydaktyczne

Wprowadzenie | cw_01.vi | przeplyw danych.vi
Tworzenie programu
Pętle, wykresy typu Chart
Struktury:Case,Sequence, Formula Node
Wykresy Waveform Graph, XYGraph Będą potrzebne: | Thermometer.vi | Convert C to F.vi | Read Voltage.vi |
Express VI - szybkie tworzenie programu przetwarzania danych
Property node (Własności węzłów), Local variable (Zmienne lokalne) | property_node_ex_1 | property_node_ex_2 | property_node_ex_3 |
Array - wektory i tablice
Enkoder przyrostowy - programowanie
Tensometria , pomiary tensometryczne
Podprogramy - SubVI
State Machine -> maszyna stanów
Event Structure -> obsługa zdarzeń
Silnik krokowy, wirtualny sterownik
Mikrokontroler Arduino w LabVIEW


Ćwiczenie 1 | Plik vi |
Zadanie 2 | Instrukcja |
Zadanie 3

1. Wyznaczanie równana regresji liniowej
2. Graficzna prezentacja danych
3. Tablice: "Śledzenie" danych wokół maksimum
4. EXPRESS VI - Generacja i analiza sygnału
5. DAQmx: Pomiar sygnału napięciowego
6. ai_hi-level.vi - Funkcje wysokiego poziomu
7. Obsługa wyjść cyfrowych PCI 6221 | DIO Line | DIO Port |
8. Zadanie DAQmx - zastosowanie funkcji palety Express
9. Programowanie wejść licznikowych | Plik VI |
10. Przykład analizy danych z wykorzystaniem kursora wykresu
11. Pomiar rezystancji
Zadania na zaliczenie | generator.vi (do Zad.8 !) | Uwaga: przed uruchomieniem generatora edytować blok DAQmx Assistant i sprawdzić ustawenia kanałów karty !